Hälytys- ja kameravalvonta

Piiri- ja paikallisvartiointi

Arvokuljetukset

Myymälävahtimestaripalvelut

Turvahälytys

Yksityiskodin turvallisuuspalvelut

 

 

Palvelut

Turvallisuus on tärkeää

Turvallisuus on yritykselle tärkeää monella eri tavalla. Onnettomuudet ja rikokset voivat horjuttaa paitsi yrityksen toimintaa, myös imagoa turvallisena työpaikkana ja luotettavana kumppanina. Turvattomuus työpaikalla voi aiheuttaa henkistä pahoinvointia ja lisätä poissaoloja tai vaikeuttaa työntekijöiden saantia.

Turvallisuusriskien tunnistaminen on tärkeää. Vain siihen voidaan varautua, mikä on tiedostettu ja tunnistettu. Turvallisuusriskiä on joskus vaikea nähdä, kun asiaa katsoo liian läheltä. Turvallisuusalan ammattilaisella on koulutus ja kokemusta riskien tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä.

Turvallisuusalan yritys tuntee erilaiset keinot riskien minimoimiseksi. Forssan Liikevartiointi tekee kiinteää yhteistyötä hälytyslaitevalmistajien ja –asentajien kanssa sekä useiden

 

Copyright © Forssan Liikevartiointi 2008       Design: MAK Media Oy